Chalupa U Ševců - Ubytování v beskydech - chalupa
Chalupa U Ševců - Ubytování v beskydech - pohled na vchod
Chalupa U Ševců - Ubytování v beskydech - přehrada

Okolí


Chráněná krajinná oblast Beskydy

Se svou rozlohou 1 160 km2 největší CHKO v České republice. Téměř 70% plochy chráněné oblasti je pokryto lesními porosty. Původně nejhojnějším porostem byly bučiny s jedlí, velké plochy však byly převedeny na smrkové lesy. Přesto se však zachovaly značné plochy původních smíšených lesů. Ty nejzachovalejší představují zhruba 25 chráněných území.


Okolí naší chalupy Okolí naší chalupy Okolí naší chalupy


Vodní nádrž Bystřička

Údolní nádrž na potoku Bystřička poblíž obce Bystřička na Valašsku, v zalesněném kopcovitém terénu asi 7 km jihovýchodně od Valašského Meziříčí. Má rozlohu 38 ha. Hráz se nachází na území obce Bystřička (katastrální území Bystřička I), vodní nádrž zasahuje i do území Velké Lhoty a malým územím u počátku vzdutí též do území obce Malá Bystřice (900m od chalupy).


Okolí naší chalupy Okolí naší chalupy Okolí naší chalupy


Naučná stezka JANA KARAFIÁTA

Naučná stezka je věnována Janu Karafiátovi, autorovi pohádkové knihy Broučci. Na 16 panelech stezka představuje historii a přírodu území mezi Valašským Meziříčím a přehradou Bystřička. Je vhodná pro pěší, délka trasy je 14 km (900m od chalupy).


Okolí naší chalupy


Vrchol Zámčisko - Klenov

Skalní hrad na vrcholu Klenov nad přehradou Bystřička. Na centrálním skalisku dochovány záseky pro ukotvení trámů. Lze jej snad ztotožnit s hradem Vreuntspergkem písemně doloženým r.1308. Hrad zanikl požárem na počátku 14. století (700m od chalupy).


Okolí naší chalupy Okolí naší chalupy Okolí naší chalupy


Pustevny

Nejvýznamnější horské středisko v Beskydech, nazvané podle poustevníků. Turistické objekty zde byly stavěny Pohorskou jednotou Radhošť již od roku 1891 podle návrhů architekta Dušana Jurkoviče a jsou památkově chráněny (33,7km od chalupy).


Okolí naší chalupy Okolí naší chalupy Okolí naší chalupy


Radhošť

Pravděpodobně nejznámější hora Beskyd (1 129 m). Údajné kultovní místo starých Slovanů s uctíváním boha Radegasta. Radegast byl prý králem Skytů a Gótů, který na začátku 5. století vpadl do Itálie. Tam byl však poražen, zajat a utracen. Polabští a pobaltští Slované jej pak uctívali jako boha, stavěli mu chrámy a pomníky. Modla v městě Retře byla celá zlatá, měla na hlavě přilbu s ptačími křídly, na prsou znak Ratarů (černou býčí hlavu) a v levé ruce sekeru s dvojitým ostřím. Radegast bývá uctíván jako bůh plodnosti. Podle pověsti stála na vrcholu Radhoště pohanská modla Radegastova až do příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje, kteří ji zbořili a na její místo postavili dřevěný kříž. Roku 1868 byl z Radhoště odvezen jeden ze základních kamenů pro Národní divadlo v Praze. Nyní na vrcholu hory stojí poutní dřevěná kaple sv. Cyrila a Metoděje v románsko-byzantinském slohu z let 1896 – 98. V roce 1924 k ní byl přistavěn dřevěný ochoz a zvonice (rozhledna) v řeckém uniatském slohu. Před kaplí stojí kříž a sousoší sv. Cyrila a Metoděje od Albína Poláška z roku 1931. Ten je také autorem sochy boha Radegasta (36,9km od chalupy), která je umístěna na hřebeni hory (39,4km od chalupy).


Okolí naší chalupy Okolí naší chalupy Okolí naší chalupy


Rožnov pod Radhoštěm

Město v údolí Rožnovské Bečvy. Poprvé připomínaná osada v roce 1267, roku 1411 povýšená na městys. Účast na povstání Valachů v letech 1622 – 23, selské bouře v letech 1750 – 51. Od roku 1880 město. Od 17. století znám léčebnými účinky čistého vzduchu, vodoléčby a pití žinčice. Tyto klimatické lázně dosáhly evropské pověsti. Zanikly roku 1950. Dnes je město Rožnov pod Radhoštěmznámo především svým Valašským muzeem v přírodě, které bylo v roce 1925 otevřeno zásluhou bratří Jaroňků. Významnou a často navštěvovanou národní kulturní památkou je Valašské muzeum v přírodě. (15,2km od chalupy).


Okolí naší chalupy Okolí naší chalupy Okolí naší chalupy


Cáb (Vsacký cáb)

Vrchol (841 m) v západní části hřebene Vsetínských vrchů. Pod vrcholem turistická chata Cáb z roku 1928. Na svazích Cábu prales Kutaný (12,3km od chalupy).


Okolí naší chalupy Okolí naší chalupy


Frenštát pod Radhoštěm

Město Frenštát pod Radhoštěm leží na úpatí Beskyd, které tvoří hraniční pohoří mezi Českou a Slovenskou republikou. Město má asi 11 600 obyvatel. Vzhledem k rekreačnímu charakteru oblasti vzrůstá počet obyvatel v letních či zimních měsících až na 50 000. Krásné okolí a pohostinnost zde lákají nejen turisty a sportovce, ale i umělce a spisovatele. Nedaleko města se nachází významné turistické a lyžařské centrum na Radhošti a Pustevnách. Nový Aquapark. (27,7km od chalupy).


Okolí naší chalupy


Valašská Bystřice

Rozlehlá obec v údolí říčky Bystřice připomínaná v polovině 17. století jako Randýskova. Známá portášská stanice, velitelé lajtnanti pocházeli z rodu fojtů Křenků. Výroba domácího dřevěného nádobí. Pozdně barokní kostel Nanebevzetí P. Marie z let 1772 – 1778, před ním dvě kamenné hrobky Křenků z let 1781 a 1791. (7,6km od chalupy).


Okolí naší chalupy


Valašské Meziříčí

Město na soutoku obou Rožnovské a Vsetínské Bečvy. Vzniklo roku 1923 sloučením samostatných měst Krásno nad Bečvou a Valašské Meziříčí. Obě vznikla na konci 13. století. Několikrát vypáleno, vydrancováno Švédy. V roce 1908 byla ze Zašové do města přenesena gobelínová dílna. Kulturní památky: Žerotínský zámek, zámek Kinských, kostel sv. Trojice, v kterém je nyní umístěno lapidárium. Na náměstí a v okolních uličkách okolo 45 měšťanských domů, městská památková zóna ( 14,1km od chalupy).


Okolí naší chalupy


Velká Lhota

Obec nad přehradou Bystřička, poprvé připomínána 1374. Mnohokrát zpustošena, zvláště ve třicetileté válce a za povstání Valachů po roce 1621. Názvy Stachova, Lukáňova, Chmelova a nejčastěji Hrubá Lhota. Obec se starou písmáckou tradicí. Od konce 18. století domácká výroba perleťových dýmek a obušků. Cennou památkou je evangelický dřevěný toleranční kostel z roku 1783 bez věže, s pozoruhodným interiérem a jednotným vybavením z roku 1839. V letech 1875 – 95 zde působil evangelický farář Jan Karafiát, autor známých Broučků (1876). Od roku 1980 patří k Velké Lhotě i Malá Lhota (4,6km od chalupy).


Okolí naší chalupy


Sport a rekreace

Kulturní akce